Välkommen

Alla människor har perioder då livet kan kännas extra svårt. Vi kan drabbas av förluster i form av dödsfall eller separationer, vi kan bli nedstämda och ångestfyllda. Det kan också finnas drag i den egna personligheten som ställer till det för oss i relationer till andra. I dessa perioder i livet kan det behövas professionell hjälp för att ta sig vidare.

Att gå i terapi innebär att träffa en psykoterapeut, som kan ha en grundutbildning som exempelvis psykolog eller socionom, med särskild utbildning och träning i att lyssna på dig och som kan hjälpa dig att förstå vad som händer. Tillsammans kommer du och psykoterapeuten fram till hur ni ska arbeta för att hjälpa dig att göra de förändringar som du vill och behöver göra.