Om mig

Hanna Radomski

Jag är socionom med psykoterapeutexamen från Lunds Universitet. Jag har genomgått pre-core grundkurs i ISTDP, Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy. Jag har arbetat med psykoterapeutisk behandling sedan 2005. Jag har erfarenhet av att behandla ångest, nedstämdhet och depressionstillstånd, stressproblematik, kriser och svårigheter i relationer.

Jag arbetar både med enskild psykoterapi och med parsamtal. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med föräldrar som har problem med ångest, oro och nedstämdhet i graviditet, nyföddhetsperiod och i det senare föräldraskapet. Jag har även arbetat med ungdomar och unga vuxna inom ramen för Barn- och Ungdomspsykiatrin i Malmö.