Om mig

Hanna Radomski

Jag är socionom med psykoterapeutexamen från Lunds Universitet. Jag har genomgått CORE i ISTDP, Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy. Jag har arbetat med psykoterapeutisk behandling sedan 2005. Jag har erfarenhet av att behandla ångest, nedstämdhet och depressionstillstånd, stressproblematik, kriser och svårigheter i relationer.

Jag läser för närvarande handledar-/lärarutbildning i ISTDP under ledning av Jon Frederickson

Jag arbetar både med enskild psykoterapi i enlighet med ISTDP och med handledning.