Mitt sätt att arbeta

Jag kan erbjuda psykoterapeutisk behandling utifrån dina behov och önskemål. Vi träffas för ett första besök där du får möjlighet att beskriva din situation, och vi undersöker tillsammans din problematik för att få en gemensam förståelse. Därefter kan vi tillsammans planera ett upplägg som passar dig.

I mitt arbete utgår jag från en psykodynamisk grund med affektfokus.

Vad är en psykoterapeut?

Psykoterapeututbildningen är en treårig vidareutbildning på halvfart. Utbildning till psykoterapeut pågår samtidig som man är verksam i sin grundprofession, som exempelvis kan vara socionom eller psykolog. Efter avslutad examen kan man söka legitimation hos Socialstyrelsen.

Psykodynamisk korttidspsykoterapi (ISTDP)

ISTDP är en evidensbaserad och affektfokuserad terapimetod som anpassas efter olika människors behov och mål. ISTDP är särskilt hjälpsamt för dig med depression, ångest, svårighet att hantera känslor eller har problem i relationer.

Behandlingen har ett tydligt fokus och kan ge varaktiga förändringar på relativt kort tid. Målet är att hjälpa dig som patient att kunna uppleva dina känslor utan hinder, vilket kommer att leda till en markant minskning av fysisk spänning, ångest och andra fysiska/psykiska symtom.